STRATEGIE

Strategie

De samenleving bevindt zich in een aantal ingrijpende transities. In 2015 zijn door de UN de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen vastgesteld. Deze Sustainable Development Goals #SDG gaan over 17 thema’s.

Volt Energy B.V. onderschrijft de SDG en neemt ze als gids-thema's mee in haar projecten.

Om een duurzaame leefomgeving te ontwikkelen werkt Volt Energy B.V. bij haar duurzame energieprojecten met de systematiek van het Ambitieweb.

Met deze systematiek worden maatschappelijke én economische aspecten samen gewogen en in haalbare ambities vertaald.

Denk bij ambitie thema's aan :  Energie, Materialen, Water, Bodem, Ecologie, Ruimtegebruik, Ruimtelijke Kwaliteit, Welzijn, Sociale relevantie, Bereikbaarheid, Investeren en Investeringsklimaat.

Volt Energie B.V. begrijpt dat duurzame energieprojecten het beste lokaal kunnen worden ontwikkeld en alleen succesvol kunnen zijn bij voldoende participatie en draagvlak vanuit de leefomgeving. 

 

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Volt Energy B.V. onderschrijft de Duurzame Ontwikkelings Doelstellingen. 

Met name de thema’s : 

  • SDG 4: Kwaliteit van en toegang tot onderwijs.
  • SDG 7: Betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.
  • SDG 8: Aanhoudende, inclusieve, duurzame economische groei, ondernemerschap, werkgelegenheid en eerlijk werk.
  • SDG 11: Inclusieve, veilige, duurzame steden, cultureelerfgoed, stedelijk milieuimpact en groene openbare ruimten.
  • SDG 13: Klimaatverandering, Klimaat adaptief bouwen.
  • SDG 15: Bosbeheer en biodiversiteit op het land en het water.
  • SDG 17: Internationale samenwerking; Vooral Publiek-Private Samenwerking (PPS), Partnerschappen en financiering van duurzame ontwikkeling.

Fasen in een project

01 Haalbaarheid

Locatie beoordelen

Voorwaarden aansluiting

Welk design

Benodigde middelen

Periode : gemiddeld 3 maanden

02 Conceptueel ontwerp

Evaluatie techniek

Voorlopige energie opbrengsten

Huur gebouw of land

Benodigde vergunningen

Welke type ondersteuning, GSC, feed-in

Netaansluiting

Periode : 6-12 maanden

 

03 Gedetaileerd ontwerp

Aanbesteden project en onderzoek 

Selectie EPC contractor

Civiel ontwerp

Constructieberekeningen

Energie opbrengsten

Project Due Diligence

Klaar voor financiering

Periode: idem als ontwikkeling, loopt vaak parallel (of toch serieel)

04 Realisatie

Algemene werken

Installatie

User Acceptance Tests 

Oplevering

Acceptatie van de installatie

Periode : 12-16 weken

 

05 Operatie

Opbrengstgaranties

Monitoring

Veiligheid

PID, performantie

Onderhoudscontract / onderdelen

Pro-actief onderhoud

Schoonmaken

Periode: levensduur (ca. 20 jaar)