PROJECTEN

Bouwprojecten

In de Benelux werd een grootschalige energie opslag faciliteit gebouwd. Start ontwerp en realaisatie was de zomer van 2017 en in een recordtijd van 2 jaar was het project operationeel.  Met een capaciteit van 750.000 ton olie wordt alles via het water aan en afgevoerd om zo tot een verbeterde ecologische voetafdruk te behalen. 

Algemeen directeur  Volt Energy B.V.    Drs. André Jurres.   

Recente ontwikkelingen

Onder initiatief van VoltH2 B.V. worden in de Benelux groene waterstoffabrieken ontwikkeld, de vergunning voor Vlissingen (zie artist impression) en Terneuzen zijn inmiddels verleend. In Delfzijl is de haalbaarheidstudie opgestart en de vergunning verlenning zal naar verwachting na de zomer worden verleend. De finnciele haalbaarheid zal ook afhangen van de toekomstige subsidieregelingen en voorwaarden. VoltH2 B.V. coördineert alle onderdelen die nodig zijn tot realisatie en in dit teamverband werkt zij samen met de beste bedrijven ter wereld.  Meer nieuws zal na de zomer (2022) volgen.

Hernieuwbare projecten

Al vanaf 2009 werd het eerste grootschalige zonnepark gebouwd in Antwerpen, wat toen zelfs gedurende korte tijd het grootste park op een dak was in de Benelux.  De ervaring die daar werd opgedaan werkt nog tot vandaag door.  Al deze projecten worden volgens vaste werkwijzen en procedures tot realisatie gebracht waarbij ruimte blijft voor innovaties.  Hieronder een greep uit de werkwijzen en enkele foto’s van de diverse bouwstadia.

Waterstof kent veel toepassingen.

Innovatieprojecten

Al negen jaar geleden werd voor het eerst gekeken naar de mogelijkheden van groene waterstof en men ziet nu de eerste concrete projecten in de Benelux om windmolenparken op zee te gaan koppelen aan waterstoffabrieken.  In Nederland werd midden 2020 VoltH2 BV opgericht ten behoeve van de ontwikkelingen van groene waterstoffabrieken in Vlissingen, Terneuzen en Delfzijl. 

VoltH2 B.V. is ontwikkelaar voor het totale bouwtraject:  Van Haalbaarheid tot Exploitatie.