PROJECTEN

Bouwprojecten

In de Benelux werd een grootschalige energie opslag faciliteit gebouwd. Start ontwerp en realaisatie was de zomer van 2017 en in een recordtijd van 2 jaar was het project operationeel.  Met een capaciteit van 750.000 ton olie wordt alles via het water aan en afgevoerd om zo tot een verbeterde ecologische voetafdruk te behalen. 

Algemeen directeur  Volt Energy B.V.    Drs. André Jurres.   

Recente ontwikkelingen

Onder initiatief van Volt Energy B.V. wordt er in de Benelux een nieuwe gascentrale ontwikkeld, de haalbaarheid daarvan zal ook afhangen van de toekomstige regering die de voorwaarden zal bekend maken waarin dergelijke grote investeringen mogelijk zijn.  Volt Energy B.V. coördineert alle onderdelen die nodig zijn tot realisatie en in dit teamverband werkt zij samen met de beste bedrijven ter wereld.  Meer nieuws zal in 2021 volgen.

Hernieuwbare projecten

Al vanaf 2009 werd het eerste grootschalige zonnepark gebouwd in Antwerpen, wat toen zelfs gedurende korte tijd het grootste park op een dak was in de Benelux.  De ervaring die daar werd opgedaan werkt nog tot vandaag door.  Al deze projecten worden volgens vaste werkwijzen en procedures tot realisatie gebracht waarbij ruimte blijft voor innovaties.  Hieronder een greep uit de werkwijzen en enkele foto’s van de diverse bouwstadia.

Waterstof kent veel toepassingen.

Volt Energy B.V. kan daarin adviseren.

Innovatieprojecten

Al vijf jaar geleden werd voor het eerst gekeken naar de mogelijkheden van groene waterstof en men ziet nu de eerste concrete projecten in de Benelux om windmolenparken op zee te gaan koppelen aan waterstoffabrieken.  In Nederland wordt binnenkort gestart met de toetsing van de haalbaarheidstudie. 

Volt Energy B.V. is consultant voor het totale ontwikkeltraject van Haalbaarheid tot Operatie.