DIENSTEN

Diensten

Als oud-oprichter van onder andere Essent Belgium nv en NPG Energy nv heeft André Jurres in 2017 Volt Energy B.V. opgericht dat zich specifiek toelegt op de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten in zowel de hernieuwbare energie sector als daarbuiten. Op dit ogenblik wordt vooral gewerkt aan de ontwikkeling van grootschalige productie van groene waterstof in Nederland, België en Duitsland via het door Volt Energy opgerichte VoltH2 B.V.

Zie projecten voor enkele voorbeelden van dergelijke projecten die zich in diverse fases van hun ontwikkeling bevinden. Volt Energy werkt volges het Projectfases Model: Haalbaarheid, Financiering, Conceptueel ontwerp, Gedetailleerd ontwerp Realisatie en Operatie.

Onze activiteiten

 

 Ontwikkelen van projecten in de duurzame energiesector

 Bestuurs- en Commissarisfuncties in diverse sectoren zoals IT, telecom en energie.Introductie van A.I.-toepassingen in de energiemarkt met als doel CO2 besparing en minder energieverbruik.Studies naar nieuwe technologieën zoals uitrol CNG, opslag via
waterstof (Power to Gas), transitie van transportsector naar toepassingen met waterstof als brandstof.