André Jurres

André Jurres. Beeld jonas lampens

André Jurres is oprichter en ex-CEO van Essent Belgium en NPG Energy en auteur van diverse studies over energie.

ANDRÉ JURRES 27 juli 2015

Wellicht is er in het tumult over alle recente prijsstijgingen van elektriciteit iets belangrijks over het hoofd gezien: al die mensen (en het zijn er veel) die de laatste jaren in duurzame warmtepompen hebben geïnvesteerd, gaan nu het kind van de rekening worden.

Eerst even dit: nu we ons met ons duurste netwerktarief tot Europees kampioen gekroond hebben, is het voor de leveranciers steeds moeilijker geworden om nog concurrentiële voordelen te halen.

Nu ziet een grote groep gezinnen, tot 200.000 en dat aantal groeit ieder jaar, haar elektriciteitsfactuur exploderen. Zo zien mensen met een warmtepomp hun factuur stijgen tot over de 1.000 euro netto per gezin (een stijging van 40 procent).

Ook niet onbelangrijk is dat door de elektrificatie van onze verwarming, het duurzame verbruik in de toekomst ook nog fors zal gaan stijgen. Zo doet warmtepompverwarming het elektriciteitsverbruik met 200 tot 400 procent stijgen. Keerzijde van de medaille is dat de fossiele kost van stookolie en gas bijna helemaal wegvalt. Men dient zich de vraag te stellen of de ene duurzame ontwikkeling de andere niet in de weg gaat zitten. Hopelijk is onze overheid zich ervan bewust dat de aangekondigde stijgingen het verbruik van fossiele brandstoffen, zoals stookolie, in de hand gaat werken. Daar betaal je nu eenmaal geen distributiekosten voor.

André Jurres. Beeld jonas lampens

Ik neem aan dat het doel van de diverse energieministers niet is om honderdduizenden gezinnen te viseren met deze op zich terechte doorrekening van de historische kost van de groenestroominvesteringen (in wind, biomassa, biogas en vooral zon). Het is echter opvallend dat men de impact van deze stijgingen – lees: de kost voor gezinnen die investeren in een duurzame warmtepomp – niet op voorhand heeft ingeschat.

Het zal trouwens niet de laatste stijging zijn. We moeten blijven investeren in onze duurzame energiehuishouding om onze import van fossiele brandstoffen, met een jaarlijkse kost van 10 miljard euro per jaar, zo snel als mogelijk af te bouwen.

Het is goed om verbruik te belasten. Toch zou men tegelijkertijd ook duurzaam verbruik moeten bevoordelen ten opzichte van fossiel verbruik. In plaats van lineair een btw-verhoging door te voeren zou het veel logischer zijn om bijvoorbeeld diesel en stookolie meer te gaan belasten gezien dit zwaar vervuilende fossiele brandstoffen zijn. Ook zou men een deel van deze extra inkomsten in een fonds kunnen steken om het toekomstige energiepact te spijzen. Dit zou echt geen luxe zijn, gezien de enorme uitdagingen waar wij voor staan.

Toch wil ik positief eindigen: het feit dat de Vlaamse regering in het najaar testen gaat beginnen met, onder andere, opslag van elektriciteit en rijden op groen aardgas kan enkel toegejuicht worden.

Artikel uit De Morgen van 27 juli 2015


terug