Volt Energy neemt ontwikkelaar van groene waterstofproductie VoltH2 over

12 May 2022 | Bergen-op-Zoom


Volt Energy, het bedrijf van energie-expert André Jurres, verwerft alle aandelen van VoltH2. Met deze acquisitie wil hij het bedrijf in groene waterstof definitief lokaal verankeren en een rol van betekenis spelen in de Europese energiemarkt.

In 2020 startte André Jurres samen met Andrew Hromyk en John Legg van de Canadese investeringsmaatschappij First Finance Ltd het bedrijf VoltH2 op. Het doel was om in Europa groene waterstof te produceren en aldus een significante bijdrage te leveren aan de energietransitie. Na amper anderhalf jaar waren er al twee productiefaciliteiten in Zeeland gepland en vergund.

Delfzijl

De ontwikkeling van groenewaterstoffabrieken is bijzonder kapitaalsintensief. Het nodige kapitaal in de beginfase werd verschaft door het Amerikaanse Vision Hydrogen Corporation. Vandaag neemt Volt Energy, het bedrijf van ondernemer André Jurres, alle aandelen van hen over. André Jurres licht toe: “Dankzij de steun van Vision Hydrogen Corporation hebben we VoltH2 snel kunnen opstarten. We zijn nu in het bezit van twee strategische locaties en de nodige vergunningen voor VoltH2 Vlissingen en VoltH2 Terneuzen; de volgende fase breekt nu aan.”

De focus verschuift meer en meer naar het sluiten van partnerships met lokale leveranciers en afnemers en de bouw van de fabrieken. André Jurres: “Maar hier stopt het uiteraard niet. Ons team verkent de Europese markt volop: we onderzoeken meerdere locaties in België en Duitsland en er staat een derde project op stapel in Delfzijl. Met onze drie Nederlandse centrales samen mikken we bij de opstart op een capaciteit van 75 tot 100 MW.”

Langetermijnambitie

Met de huidige energiecrisis heeft Europa meer dan ooit nood aan alternatieven voor fossiele brandstoffen. André Jurres: “Het is cruciaal dat Europa meer kan instaan voor zijn eigen energiebehoeften. Door groen en lokaal te produceren kan VoltH2 hier in belangrijke mate aan bijdragen. Deze overdracht vormt daarin een logische vervolgstap. Volt Energy is momenteel in gesprek met andere potentiële investeerders die de langetermijnambitie van VoltH2 onderschrijven. Dat getuigt uiteraard van het vertrouwen in groene waterstof en in de groei van VoltH2.”

Over VoltH2

VoltH2 legt zich toe op het ontwerp, de ontwikkeling, bouw en exploitatie van groenewaterstoffabrieken in Europa. De eerste twee productiefaciliteiten worden momenteel ontwikkeld in Vlissingen en Terneuzen (Nederland). Deze fabrieken zullen naar verwachting operationeel zijn in 2025. Bij de start zullen ze bijna 2 miljoen kg (1.890 ton) groene waterstof per jaar produceren. Op termijn zal deze productie met de waterstofmarkt meegroeien en opgeschaald worden. Door de strategische ligging binnen North Sea Port zal het eindproduct transporteerbaar zijn via de weg, het spoor en waterwegen. Ook de lokale industrie zal de groene waterstof kunnen afnemen om haar milieudoelstellingen te behalen. Een derde groenewaterstoffabriek wordt gepland in Delfzijl, binnen Groningen Seaports.

www.volth2.eu

 


terug